Konkrečios rinkos galimybės

Video galerija (4)

Bendrosios nuostatos m. Dominuojančios padėties sąvoką apibrėžia Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalis. Konkurencijos taryba aiškina šią sąvoką vadovaudamasi žemiau pateikiamais kriterijais ir principais. Jie parengti remiantis sukaupta Konkurencijos įstatymo įgyvendinimo patirtimi bei Europos Bendrijos ir kitų šalių konkurencijos teisės praktika.

Sąvokos šiame dokumente vartojamos taip, kaip jas apibrėžia Konkurencijos įstatymas bei Konkurencijos tarybos teisės aktai. Šiame dokumente Konkrečios rinkos galimybės taryba aiškina dominuojančios padėties nustatymo kriterijus ir tvarką ūkio subjekto, kuris veikia atitinkamoje rinkoje kaip pardavėjas, atžvilgiu.

EUR-Lex - PC - LT

Pirkėjo dominuojančią padėtį Konkurencijos taryba nustatys pagal tuos pačius principus, kaip ir dominuojančio pardavėjo, tačiau vietoj pardavėjo bus atitinkamai nagrinėjamas pirkėjas, vietoj pirkėjų - pardavėjai, vietoj pardavimų - pirkimai, o vietoj kainų padidinimų - kainų sumažinimai. Dominuojanti padėtis suprantama kaip situacija atitinkamoje rinkoje, kai vienas ar daugiau ūkio subjektų: tiesiogiai nesusiduria su konkurencija; arba gali daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribodami konkurenciją.

Toliau šio dokumento I ir II skyriuose bus nagrinėjamas vieno ūkio subjekto dominavimo atvejis, o keleto ūkio subjektų dominavimas analizuojamas III skyriuje.

tinklo tendencijų linija karščiausias uždarbis internete

Ūkio subjektas tiesiogiai nesusiduria su konkurencija, kai jis yra vienintelis pardavėjas atitinkamoje rinkoje. Tokia situacija rinkoje konkrečios rinkos galimybės susidaryti, kai, pavyzdžiui, įstatymu ar kitais teisės aktais įkuriama monopolija ar ūkio subjektui suteikiamos išimtinės teisės veikti rinkoje. Kitais atvejais dominuojanti padėtis nustatoma parodžius, kad ūkio subjektas pajėgia daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje.

Vienpusė lemiama įtaka suprantama konkrečios rinkos galimybės ūkio subjekto galimybė veikti atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų, tiekėjų ar pirkėjų ir galiausiai nuo vartotojų, darant poveikį prekių kainoms, įėjimo į rinką galimybėms ar kitoms veiklos sąlygoms, dėl ko veiksmingai ribojama konkurencija toje rinkoje. Konkurencijos taryba, nustatydama dominuojančią padėtį, remsis II skyriuje apibrėžtais kriterijais.

Jų reikšmingumas priklausomai nuo ūkio šakos, prekių savybių ir ypatybių gali būti skirtingas, todėl Konkurencijos taryba, nustatydama ūkio subjekto dominuojančią padėtį, šiuos kriterijus bei jų reikšmingumą vertins kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

RINKOS TYRIMAS

Tai nereiškia, kad kiekvienu atskiru atveju būtinas detalus įvertinimas pagal visus kriterijus. Dažnai gali pakakti analizės pagal keletą kriterijų, kad galima būtų pagrįstai nustatyti, ar ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį. Konkurencijos taryba, nustatydama dominuojančią padėtį, paprastai prašys pardavėjų, veikiančių atitinkamoje rinkoje, pateikti faktinę informaciją, kuri, Konkurencijos tarybos nuomone, reikalinga išvadai dėl dominuojančios padėties padaryti.

Be to, Konkurencijos taryba gali teirautis jų nuomonės apie ūkio subjekto galimybes daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje, įskaitant galimybes įeiti į rinką potencialiems konkurentams. Konkurencijos taryba naudos visą prieinamą informaciją, kuri gali būti svarbi konkrečiu atveju, nesivadovaudama skirtingų informacijos šaltinių griežtos hierarchijos principu. Kadangi ūkio subjekto galimybės daryti vienpusę lemiamą įtaką labai priklauso nuo jo dalies atitinkamoje rinkoje dydžio, todėl pirmiausiai Konkurencijos taryba nustatys rinkos dalį-1 žr.

Paprastai ūkio subjektas negali daryti vienpusės lemiamos įtakos ir nebus dominuojantis rinkoje, jei jo dalis šioje rinkoje yra santykinai konkrečios rinkos galimybės.

Pasiūlymo tikslai Europa turi pasinaudoti naujais augimo šaltiniais, kad atkurtų konkurencingumą, skatintų inovacijas ir sukurtų naujų darbo vietų.

Tačiau ūkio subjekto užimama rinkos dalis nėra vienintelis ir neginčijamas jo dominavimo kriterijus. Konkurencijos taryba sieks įvertinti ir kitus veiksnius, kurie galėtų trukdyti ūkio subjektui veikti pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų, tiekėjų ar pirkėjų konkrečios rinkos galimybės ir tuo atveju, jei jo dalis atitinkamoje rinkoje yra didelė, arba įgalintų ūkio subjektą, turintį palyginti nedidelę konkrečios rinkos galimybės dalį, vis dėlto daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje.

Prie tokių veiksnių priskiriami jau esamų konkurentų rinkos dalys, rinkos dalių pasiskirstymas bei stabilumas, konkurentų rinkos dalių didinimo galimybės žr. II skyriaus I skirsnįtaip pat įėjimo į konkrečios rinkos galimybės kliūtys, ribojančios potencialią konkurenciją žr. II skyriaus II skirsnį. Be to, įvertinant, ar ūkio subjektas gali daryti konkrečios rinkos galimybės lemiamą įtaką rinkoje, Konkurencijos taryba nagrinės kitus veiksnius žr.

RINKOS TYRIMAS – iStartUp

II skyriaus IV skirsnį. Ūkio subjekto elgesys rinkoje arba jo gera finansinė būklė gali būti, šalia kitų kriterijų, konkrečios rinkos galimybės įrodymu, kad jis užima dominuojančią padėtį. Antra vertus, stiprus pirkėjas, superkantis didžiąją dalį rinkoje parduodamų prekių, gali atsverti pardavėjo galimybes didinti kainas, daryti vienpusę įtaką kitoms veiklos rinkoje sąlygoms, t.

II skyrius. Dominuojančios padėties nustatymo kriterijai I skirsnis. Rinkos dalys Rinkos dalies dydis yra vienas svarbiausių kriterijų nustatant ūkio subjekto dominuojančią padėtį žr. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalį. Įvertindama rinkos dalį, Konkurencijos taryba pirmiausia apibrėžia atitinkamą rinką ir nustato joje veikiančius ūkio subjektus žr.

investuojant į qiwi kriptovaliutas

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalis apibrėžia 40 proc. Didelė tikimybė, kad ūkio subjektas yra dominuojantis, jeigu jis stabiliai išlaiko ne mažesnę kaip 40 procentų rinkos dalį. Ir atvirkščiai, mažai tikėtina, kad turėdamas mažesnę nei 40 proc.

konkrečios rinkos galimybės btcon uždirba

Tačiau neatmetamos ir kitos galimybės, jeigu yra pakankamai svarūs įrodymai pagal kitus kriterijus, nurodytus šių paaiškinimų punktuose. Rinkos dalių pasiskirstymas tarp konkurentų yra svarbus rodiklis, rodantis esamos konkurencijos intensyvumą.

Net ir turėdamas didesnę kaip 40 proc.

52013PC0627

Svarbi ne tik esamos rinkos struktūros analizė, bet ir tai, kaip rinkos dalių pasiskirstymas keitėsi per tam tikrą laikotarpį - rinkos dalies stabilumas. Rinkose, kurioms būdingos stambios, ilgalaikės, nereguliarios sutartys, Konkurencijos taryba gali nagrinėti ilgesnio, pavyzdžiui, metų laikotarpio rinkos dalių kitimą.

Verslo vystymas plečiantis į naujas rinkas ir kategorijas Plėtimasis į naujas teritorijas bei kategorijas yra radikali strategija, kuri gali turėti daug potencialo laipsniškam verslo augimui.

Kitose rinkose galėtų pakakti santykinai trumpesnio laikotarpio duomenų analizės. Paprastai dinamiškesnės rinkos, t. Konkurencijos taryba įvertins tikėtinus rinkos struktūros pokyčius.

Kiekvienam sėkmingam verslui ypač svarbu rinkti informaciją apie savo klientus ir konkurentus. Šis žingsnis padės Jums sutaupyti daug laiko, energijos ir pinigų. Kai Jums kyla verslo idėja, nepamirškite, jog tikėtina, kad dar dešimčiai žmonių pasaulyje tą pačia minutę, kilo tokia pati idėja ir bent penki bandė ją įgyvendinti. Jūsų tikslinė rinka yra nauja ar jau egzistuojanti?

Svarbu įvertinti ne vien tik praeito laikotarpio duomenis apie rinkos dalis, bet ir galimybes ateityje - tiek atitinkamoje rinkoje jau esantiems ūkio subjektams didinti savo rinkos dalį ir konkurencinę įtaką, tiek ir potencialiems konkurentams-2 įeiti į rinką ir perimti rinkos dalį iš jau esamų rinkos dalyvių. Esamų konkurentų galimybės didinti savo rinkos dalį labai priklauso nuo to, ar rinkos konkrečios rinkos galimybės turi didelių nepanaudojamų gamybinių pajėgumų, ar pajėgumai gali būti greitai padidinti, taip pat ar pajėgumai, panaudojami tiekimams į vieną rinką, gali būti greitai transformuoti tiekimams į kitą rinką.

Be to, šios galimybės priklauso ir nuo to, ar veikiantis rinkoje ūkio subjektas turi kokių nors konkurencinių pranašumų prieš esamus konkurentus.

Pavyzdžiui, ūkio subjekto technologiniai pranašumai, pasinaudojant intelektinės nuosavybės teisėmis; gerai žinomas prekės ženklas ar firmos vardas ir pirkėjų pripratimas prie jo; geros priėjimo prie žaliavų šaltinių sąlygos, sudarant ilgalaikes tiekimo sutartis; stipri ir gerai organizuota platinimo konkrečios rinkos galimybės didelis vertikaliosios integracijos laipsnis nuosavo platinimo tinklo ar transporto parko turėjimas ir kt.

Be to, ūkio subjektas išskiriančiu elgesiu taip pat gali neleisti kitiems esamiems konkurentams didinti savo turimas rinkos dalis.

konkrečios rinkos galimybės kaip užsidirbti pinigų už dolerį

Pavyzdžiui, vertikalieji susitarimai su distributoriais gali riboti kitų konkurentų galimybes plėstis rinkoje, didinant savo produkcijos pardavimus apie konkrečios rinkos galimybės elgesį žr. Potencialių konkurentų įėjimo į rinką galimybės priklauso nuo įėjimo į rinką kliūčių. Kai yra įrodymų, kad įėjimo į rinką kliūtys yra mažos, tai pakeltos kainos galėtų paskatinti naujų dalyvių įėjimą į rinką, t.

II skirsnis.

Naujos rinkos

Įėjimo į rinką kliūtis Ūkio subjektas, nors konkrečios rinkos galimybės turėdamas didelę atitinkamos rinkos dalį, šioje rinkoje gali nedominuoti, jeigu nėra kliūčių arba jos yra mažos kitiems ūkio subjektams įeiti į atitinkamą rinką ir veiksmingai konkuruoti su veikiančiu rinkoje ūkio subjektu. Ir atvirkščiai, jeigu kliūtys didelės, esamas rinkos dalyvis gali būti apsaugotas nuo kitų ūkio subjektų konkurencijos ir gali pajėgti daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje net ir aykew parinktys 2020 atveju, kai jo rinkos dalis nėra santykinai didelė pavyzdžiui, neviršija 40 proc.

konkrečios rinkos galimybės kiek dalyviai uždirba namuose2

Konkurencijos taryba sieks nustatyti, ar yra įėjimo į rinką kliūčių žr. Įėjimo į rinką kliūtys gali būti: absoliutūs ūkio subjekto pranašumai; išskiriantis ūkio subjekto elgesys.

kaip susirasti darbą, kaip užsidirbti pinigų tendencijų linijos brėžimo taisyklės

Galbūt jus domina