Paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo, Konkreti paraiška - ES parama LT

Asmeninė padėtis Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka išduotas dokumentas, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas originalas arba tinkamai patvirtinta kopija1išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

24 variantas bnary

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas originalas arba tinkamai patvirtinta kopija. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama: 1 Jeigu Paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą originalas arba Tiekėjo patvirtinta kopija fxcm dvejetainių opcionų brokeris, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

UAB "Aksanas" teikiamų viešųjų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra

Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą originalas arba Tiekėjo patvirtinta kopija. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

kaip uždirbti didelius pinigus neužkraunant pinigų

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas fizinis asmuo neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasdėl Tiekėjo juridinio asmens per paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo ginklais, šaudmenimis, karine įranga, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.

Skelbimas apie pirkimą

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka išduotas dokumentas, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas originalas arba tinkamai patvirtinta kopija1išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, įskaitant informacijos apsaugos ar tiekimo patikimumo įsipareigojimų pažeidimą įgyvendinant ankstesnį pirkimą. Jeigu pirkime dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos pasirinkimo asistentas nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Pateikiama:Tiekėjo deklaracija Konkurso sąlygų 3 priedas. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

Įmonė įsteigta m. Projekto tikslas - užtikrinti aukštą ambulatorinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Utenos rajono gyventojams. Numatoma įsigyti modernesnę ir patikimesnę ultragarsinei diagnostikai bei endoskopijoms skirtą medicinos įrangą.

Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Pateikiama: 1 Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje rangovas yra registruotas, institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymo

Pateikiama: Tiekėjo per paskutinius 5 metus įvykdytų sutarčių sąrašas. Nurodyti sutarties objektą, metus, vertę, užsakovą.

Я звоню Джаббе!» Когда он попытался обойти Стратмора, тот преградил ему дорогу. Лестничная площадка, на которой они стояли, была совсем крохотной. Они сцепились. Перила были невысокими. Как это странно, подумал Стратмор, что насчет вируса Чатрукьян был прав с самого начала.

Pateikiama sąrašo tinkamai patvirtinta kopija. Pateikti užsakovo pažymą, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai. Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiančios ir ten registruotos įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti Lietuvos Respublikos paslapčių subjektų paskelbtose atrankose sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus tiekėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius.

kaip uždirbti kriptovaliutą namų kompiuteryje

Tiekėjas turi paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos arba atitinkamos užsienio institucijos leidimą spausdinti saugiųjų dokumentų blankus.

Pateikiama Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos išduotos licencijos arba atitinkamos užsienio institucijos lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę spausdinti saugiųjų dokumentų blankus, kopija. Tiekėjas paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO arba lygiavertę.

lengvas pinigų uždirbimo schemas

Pateikiama sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija. Su techniniu ir arba profesiniu subrangovų pajėgumu susiję kriterijai dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Jei Tiekėjas numato pasitelkti subrangovus, tokiu atveju jie turi atitikti III.

Tiekėjui nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

prieigos rakto slaptažodis kaip užsidirbti pinigų žaidime 3d kovotojas

Galbūt jus domina