Socialinių mainų galimybė

Socialinio darbo vadyba

Socialinio darbo vadyba

APIE PROGRAMĄ Socialinių mainų galimybė darbo vadybos studijų programos socialinių mainų galimybė — parengti kvalifikuotą socialinio darbo specialistą, turintį profesinei veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, gebantį teikti socialinę pagalbą individui, šeimai ir ar klientų grupei siekiant jų optimalaus socialinio funkcionavimo besikeičiančioje visuomenėje, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale, gebantį atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, nuolat tobulėjantį.

Per 3 nuolatinių ar 4 ištęstinių studijų metus parengiami socialinio darbo specialistai, gebantys ne tik užsidirbti kompiuteriui užsidirbti pinigų ir teikti konkrečias socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms, bet ir vadovauti socialinių paslaugų organizacijoms. Parengiame specialistus, išmanančius socialinių paslaugų plėtrą, socialinių paslaugų įstaigų, programų ir projektų vadybą.

  • Socialinio darbo vadyba Archives - Kolpingo kolegija
  • После чего вошел в номер и включил свет.

  • Я знаю.

  • Bus pristatomos tarptautinių mainų galimybės - VDU Socialinių mokslų fakultetas
  • Pifai iš atidaryto brokerio

Siekiame, kad mūsų absolventai gebėtų efektyviai veikti užimdami vadovaujančias pareigas socialinių paslaugų įstaigose. Socialinio darbo vadybos studijų programos absolventai yra kvalifikuoti specialistai, pasiruošę veikti praktiniame socialinio darbo lauke, kuris vykdomas įvairiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir bendruomenėse, siekiant asmens ar jų grupių įgalinimo.

URBIETIS PODCAST #18 JONAS NAINYS. LAIKAS. SOCIALINĖS KAUKĖS. PLUNKSNOS GALIA.

Socialinio darbo vadybos studijų programos studentai rengiami teikti socialines paslaugas, vadovauti socialinių paslaugų įstaigoms ir dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos ir kt. Baigus šią programą suteikiamas socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis.

Baigęs Socialinė politikos studijų programą Vytauto Didžiojo universitete, absolventas gebės: Analizuoti valstybės intervencinį vaidmenį reguliuojant kolektyvinę socialinę gerovę ir socialines vertybes; Analizuoti ekonominių ir socialinių sąlygų poveikį socialinei politikai ir socialinės politikos poveikį globalėjančiai ekonominei ir socialinei aplinkai; Analizuoti pagrindinių veikėjų vaidmenį socialinės politikos procese; Atlikti socialinės politikos monitoringą ir vertinimą, prognozuoti laukiamus rezultatus ir teikti rekomendacijas; Identifikuoti ir analizuoti socialinę problemą globaliu nacionaliniu socialinių mainų galimybė vietiniu lygiu; Įvertinti, apibendrinti, sintetinti ir komentuoti socialinio tyrimo duomenis; Sukonstruoti kiekybinio ir kokybinio tyrimo planą ir jį įgyvendinti. Naudoti statistinės analizės programas ir priemones pirminių ir antrinių duomenų analizei; Inicijuoti ir vykdyti socialinius projektus ir programas. Absolventai dirba socialinės politikos analitikais, programų vertintojais, monitoringo specialistais, projektų vadovais savivaldybėse, valstybės valdžios institucijose ir agentūrose, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, socialinių tyrimų centruose, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų institucijose, žiniasklaidoje, konsultavimo firmose, personalo valdyme.

Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas socialinių mainų galimybė pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose. Baigiamasis darbas ginamas baigus studijuoti visus studijų programoje numatytus dalykus ir išlaikius visus jų egzaminus bei atlikus visas profesinės veiklos praktikas. Praktikų tikslas  — praktinėje veikloje taikyti teorines socialinių mainų galimybė darbo žinias bei ugdyti praktinius gebėjimus, remiantis etiniais socialinio darbo principais. Baigiamoji praktika trunka 3,5 mėnesio, tad studentai turi puikią galimybę išbandyti save profesinėje veikloje.

Šią praktiką ypač vertina mūsų socialiniai partneriai.

dvejetainiai valiutos pasirinkimo sandoriai

Studentai mokosi taikyti įvairius socialinio darbo metodus, kurti bei įgyvendinti atvejo planus, numatyti socialinių paslaugų organizacijos plėtros galimybes. Praktikos pabaigoje studentai parengia ir pristato praktikos ataskaitą.

Socialinio darbo vadybos studijos parengtos siekiant paruošti specialistus, kuriems rūpi visuomenės gerovė.

socialinių mainų galimybė kaip sumažinti pasirinkimo sandorio kainą

Prieš renkantis šias studijas, svarbiausia pagalvoti apie savo pašaukimą. Tik toks žmogus, kuris nėra abejingas kito žmogaus problemoms, giliai jaučiantis vidinę pilnatvę padėdamas, galės dirbti socialinį darbą.

Visuomenei Naujienos Lietuvai plėtojant veiklą Europos Sąjungoje bei perimant naujausius mokslo ir studijų pasiekimus, didelę reikšmę įgyja ryšiai su socialinių mainų galimybė universitetais, kitomis mokslo ir studijų institucijomis. Kryptingos veiklos pradžia galima laikyti metus, kai Socialinių mokslų fakultete buvo įsteigtas Užsienio ryšių skyrius ir fakultete atsirado programų koordinatoriaus pareigybė. Socialinių mokslų fakultetas, pagal studentų skaičių didžiausias Šiaulių universiteto fakultetas, aktyviai plėtojanti tarptautinius ryšius. Socialinių mokslų fakulteto studentai gali vykti dalinėms semestro studijoms užsienyje į daugiau negu 22 institucijas Portugalijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Danijoje, Nyderlandų Karalystėje, Turkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Graikijoje, Čekijoje ir kt.

Čia būtina nuolat ugdyti žmogiškąsias savybes — empatiją, jautrumą, altruizmą, tačiau ir išlaikyti kritinį mąstymą, ieškoti strateginių problemų sprendimo būdų. Socialinio darbo vadyba — tai studijos, paruošiančios specialistą išeiti į visuomenę su aiškiu suvokimu, kokios yra kertinės socialinių mainų galimybė problemos, kaip bendrauti su socialiai silpnomis visuomenės grupėmis, kokią metodiką taikyti sprendžiant įvairias individų, šeimų ir tam tikrų visuomenės grandžių problemas.

Socialinio darbo vadybą gali rinktis tik psichologiškai stiprus žmogus.

socialinių mainų galimybė

Pasak vieno iš socialinio darbo pradininkų Socialinių mainų galimybė E. Richmond, tokį darbą gali dirbti idealistas, tvirtai stovintis ant kojų bei jaučiantis meilę padėdamas kitiems žmonėms. Socialinio darbo socialinių mainų galimybė baigusio specialisto nuolat laukia iššūkiai, susiduriama su kūrybiniu procesu siekiant užmegzti santykį su jautriais ir problemų kamuojamais žmonėmis, privalu operatyviai reaguoti į iškilusius sunkumus, todėl socialinių mainų galimybė protas ir kantrybė — būtinos savybės socialiniam darbuotojui.

Baigę studijų programą, absolventai galės dirbti socialinio darbo įstaigose, socialinėse įmonėse, kitose įmonėse, organizacijose, kuriose yra numatyta socialinio darbuotojo pareigybė ir kt.

STUDIJŲ DALYKAI Studijų krypties dalykai — Socialinio darbo pagrindai ir profesinė etika; Žmogaus teisės socialiniame darbe; Psichologijos pagrindai; Ekonomikos ir vadybos pagrindai; Sociologijos pagrindai; Edukologijos pagrindai; Socialinio darbo teorijos; Organizacinė psichologija; Socialinė politika; Socialinis darbas su individu ir šeima; Socialinis darbas su grupe ir bendruomene; Individualus ir grupinis konsultavimas; Socialinės apsaugos teisė; Socialinė reabilitacija ir integracija; Socialinių programų ir projektų kūrimas; Tyrimų metodai socialiniame darbe; Informacinės technologijos; Darbo teisė; Verslumo pagrindai.

EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTAS

Bendrieji dalykai — I-oji užsienio kalba; II-oji užsienio kalba; Kalbos kultūra; Krikščioniškas socialinis mokymas; Socialinių socialinių mainų galimybė galimybė. Socialinių paslaugų organizavimo tikslas — parengti socialinius darbuotojus, gebančius efektyviai dirbti socialines paslaugas teikiančiose institucijose, užimti ir tinkamai atlikti vadovaujančias pareigas, planuoti bei organizuoti socialines paslaugas, vertinti jų teikimo kokybę, priežiūrą ir kontrolę, rengti organizacijos strateginius planus, valdyti materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Specializacijos dalykai: Žmogiškųjų išteklių valdymas, Socialinių paslaugų planavimas ir organizavimas, Atvejo vadybos metodas.

Kvietimas teikti paraiškas atrankai ir tikslios atrankos konkurso datos skelbiamos Tarptautinių ryšių skyriaus Naujienose. Konkurse norintys dalyvauti studentai turi pasirinkti užsienio universitetą galimi 2 pasirinkimo variantaikuriame nori studijuoti ir kuris atitinka jų studijų kriterijus, bei užpildyti elektroninę paraiškos formą. Pasibaigus elektroninei registracijai, studentų atranka vykdoma fakultetuose, kurie atsakingi už galutinius konkurso rezultatus.

Socialinio darbo bendruomenėje tikslas — parengti socialinius darbuotojus, išmanančius bendruomeninio darbo strategijas, gebančius efektyviai dirbti bendruomenėje su skirtingomis klientų grupėmis, planuoti ir organizuoti sociokultūrines paslaugas bendruomenėje, bendradarbiauti tarpžinybinėse grupėse, vadovauti komandai, mobilizuoti žmogiškuosius išteklius bendruomenės organizavimo ir vystymo procese. Specializacijos dalykai: Bendruomeninio darbo strategijos, Sociokultūrinė veikla bendruomenėje, Socialinių paslaugų organizavimas bendruomenėje.

prekybos top sąrašas

Galbūt jus domina