Palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas,

palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas

O 2 punktą, 2. O 1 punktą ir 4 punktą; įpareigoti Komisiją pašalinti padarytą pažeidimą — nustatant AB LESTO viršutines skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų ribas kitam laikotarpiui, į ribų skaičiavimams naudojamą pajamų lygį įtraukti už metus susidariusį skirtumą dėl Komisijos netinkamai pritaikyto vidutinės svertinės kapitalo kainos toliau — ir WACC dydžio — 26, mln.

Lt; įpareigoti Komisiją pašalinti padarytą pažeidimą — nustatant AB LESTO viršutines skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų ribas kitam laikotarpiui, į ribų skaičiavimams naudojamą pajamų lygį įtraukti už metus susidariusį skirtumą dėl Komisijos netinkamai pritaikytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Pareiškėjas iš dalies palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas su Komisijos Nutarimu Nr.

galimybių pasirinkimas eurųpoje

O, kuriuo pratęstas — m. O, kuriuo nustatyta elektros energijos skirstymo paslaugų kainodara  metams.

 • Pagrindinių kriptovaliutų kursas
 • Pajamos už bitkoinus 2048 m
 • Eurų parinkčių diagrama
 • Хорошо бы их вытянуть.

 • Meda mars dvejetainiai variantai

Nurodė, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas toliau — Elektros energetikos įstatymas suteikia teisę Komisijai nustatyti ilgesnės ar trumpesnės nei 5 metų trukmės reguliavimo periodą, kuris prasidėtų pasibaigus esamam periodui, bet negali keisti jau nustatytos trukmės.

Pagal Komisijos m. O patvirtintos Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas ribų nustatymo metodikos toliau — Metodika 2 punktą, kainų viršutinių ribų skaičiavimo tvarka yra pagrįsta skatinamojo reguliavimo principais; jos nustatomos visam reguliavimo periodui, nustatant pradinį pajamų lygį už teikiamas elektros energijos skirstymo paslaugas, kuris suskaičiuojamas ekonomiškai pagrindžiant energijos skirstymui būtinas sąnaudas bei investicijų grąžą.

Ūkio subjektas atitinkamam periodui iš anksto planuoja savo veiklą, investicijas ir sąnaudas. Komisija, pratęsdama reguliavimo periodą  metams, viršijo savo kompetencijos ribas ir pažeidė Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalį, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei konstitucinio teisinės valstybės principo reikalavimus.

palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas

Be to, ginčijamame nutarime nenurodyti jokie teisės aktais pagrįsti motyvai, o pateikiamos nuorodos į anksčiau nurodytus teisės aktus bei Komisijos Dujų ir elektros departamento m. Be to, Komisija nesilaikė pačios nustatytų reguliavimo periodo pratęsimo procedūrinių reikalavimų.

Dideliame ekrane - mažos palūkanos! tvnet.lt patogi paskola

Pagal Metodikos 5 punktą, sprendimas dėl kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio pratęsimo palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas būti priimtas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki laikotarpio pabaigos, t.

Pareiškėjas m. Be to, Komisija kainų viršutines ribas nustatyti turėjo pagal Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašą, įsigaliojusį m. Panaikinus ginčijamą nutarimą dėl periodo pratęsimo, naikintinas ir nutarimas dėl kainos viršutinės ribos nustatymo metams, nes prieštarauja aukštesnės galios teisės aktuose įtvirtintam investicijų grąžos normos reglamentavimui.

Reguliuojanti institucija, nustatydama investicijų grąžą, negali dirbtinai jos mažinti, ji vertinama remiantis dviem rodikliais: paslaugai priskirto reguliuojamo turto verte ir investicijų grąžos norma. Reguliuojamas paslaugas teikiančios bendrovės kapitalo grąža turi padengti alternatyviuosius kapitalo panaudojimo kaštus — uždirbti adekvačią kapitalo grąžą mainais į investicijos riziką. Pareiškėjas veikia kaip skirstomųjų tinklų operatorius, todėl jo atžvilgiu aktualus investicijų grąžos WACC dydžio reguliavimas, pateikiamas Metodikoje, investicijų grąža turi atitikti protingumo kriterijų.

Pareiškėjo nuomone, Komisija nepagrįstai pritaikė 6, proc.

palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas

Vis dėlto, pareiškėjo teigimu, net ir 6,79 proc. Energetikos sektoriuje toks santykis laikytinas neracionaliai rizikingu, nes smarkiai išaugtų įmonės likvidumo rizika. Pareiškėjo vertinimu, optimali finansavimo struktūra turi būti nustatyta remiantis komunalinių paslaugų sektoriuje veikiančių įmonių vidurkiu, kuris JAV rinkoje 69,35 proc.

planšetinis kompiuteris dvejetainiams variantams eiti variantai

Naudojant WACC rodiklį apskaičiuojama investicijų grąža metams, turi tiesioginės įtakos pareiškėjo pajamoms, nes yra viena iš sudedamųjų pajamų lygio dalių. Taikant 7,5 proc.

Kredito eurais kerai išsisklaidė

WACC dydį, šis rodiklis būtų 1,37 proc. Dėl netinkamo dydžio taikymo negauta suma sudarys 26, mln. Lt, dėl to pareiškėjas neturės galimybių atlikti planuojamų investicijų skirstymo žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklų rekonstravimui ir remontui.

Komisija, nepritaikiusi Principų aprašo Lt suma už metus. Atsakovas Komisija teismui pateiktame atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, jog 5 metų reguliavimo laikotarpis gali būti keičiamas motyvuotu Komisijos sprendimu.

Taigi tam numatytos dvi sąlygos: sprendimas turi būti motyvuotas, jis pradedamas taikyti ne anksčiau, kaip pasibaigus ankstesniam reguliavimo laikotarpiui. Įstatymas nenustato, koks reguliavimo laikotarpis gali būti keičiamas, todėl neriboja Palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas diskrecijos pakeisti jau nustatytą laikotarpio trukmę.

Manoma, kad iki metų pabaigos palūkanų norma padidės dar 25 baziniais punktais - iki 1,75 procento.

Be to, ši teisės norma turi būti aiškinama sistemiškai. Vienas iš Elektros energetikos įstatymo tikslų — nustatyti aukštą vartotojų teisių ir interesų apsaugos lygį. Reguliavimo laikotarpio nustatymas negali būti išimtinai siejamas tik su elektros energetikos įmonių ekonominiais interesais, bet neišvengiamai susijęs ir su viešuoju interesu paslaugą gauti už pagrįstą kainą. Pažymėjo, kad Komisija, remdamasi Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi, buvo pratęsusi ir reguliavimo laikotarpio trukmę m.

Be to, pareiškėjas ginčija tik nutarimo 2, 2. Tokiu būdu pareiškėjas pripažįsta, kad Komisija turi teisę atlikti atitinkamus veiksmus.

Господи Иисусе! - шумно вздохнул Хейл.  - Похоже, Стратмор здорово промыл тебе мозги. Ты отлично знаешь, что ФБР не может прослушивать телефонные разговоры произвольно: для этого они должны получить ордер. Этот новый стандарт шифрования означал бы, что АНБ может прослушивать кого угодно, где угодно и когда угодно. - Ты прав - и так и должно быть! - сурово отрезала Сьюзан.

Pažymėjo, kad ginčijamas nutarimas pradedamas taikyti nuo  m. Ginčijamas nutarimas yra motyvuotas ir pagrįstas objektyviais duomenimis. Jo preambulėje nurodoma, kad Komisija jį priėmė vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Metodikos 5 punktu, atsižvelgus į Dujų ir elektros departamento pažymą.

Metodikos 5 punkto nuostatos neprieštarauja įstatymo normoms, su jomis nekonkuruoja. Komisija priima sprendimus, kuriems pagrįsti dažnai reikalinga nurodyti ne tik teisės aktų normas, bet ir pateikti skaičiavimus, lenteles ir kitus duomenis, todėl medžiagą sudaro palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas tik nutarimas, be ir pažyma, kuri laikytina neatsiejama sudėtine nutarimo dalimi. Dujų ir elektros departamentas pažymoje siūlė pritarti reguliavimo laikotarpio pratęsimo projektui, atsižvelgęs į tai, kad Komisija parengė Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą, kuris buvo parengtas pagal patvirtintą ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio, kuris būtų taikomas nustatant perdavimo ir skirstymo paslaugų sąnaudas, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančių investicijų grąžą, metodines gaires.

 1. Dvejetainiai variantai forex video
 2. Kaip užsidirbti pinigų tiesiog platinant internetą
 3. Мне не хотелось никого в это впутывать.

 4. Kuo demo sąskaita skiriasi nuo tikrosios
 5. Skleisti brokerių reitingą
 6. Все тихо и чисто.

Komisija jau buvo parengusi ir viešai konsultacijai paskelbusi nutarimo dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, kuria būtų vadovaujamasi nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą naujam reguliavimo laikotarpiui. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės toliau — ir Vyriausybė nutarimu patvirtintas Principų aprašas iš esmės skiriasi nuo Komisijos Vyriausybei pateikto projekto, todėl projektas dėl elektros energijos perdavimo negalėjo būti priimtas.

Pažymoje išdėstytos aplinkybės ir motyvai išsamiai pagrindžia priežastis, dėl kurių elektros energijos skirstymo kainos viršutinė riba naujam reguliavimo periodui pagal Elektros energetikos įstatyme nustatytus terminus negalėjo būti patvirtinta. Komisija jau anksčiau palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas pratęsusi reguliavimo laikotarpį metams, nespėjus patvirtinti ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio.

Pareiškėjas teikė pastabas dėl projektų, todėl jam buvo žinomos aplinkybės ir dokumentai, kuriais rėmėsi Komisija. Atsakovo nuomone, pareiškėjo argumentas dėl Metodikos 5 punkto procedūrinio pažeidimo taip palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas nepagrįstas, nes įstatyme nėra įtvirtinti nei terminas sprendimui dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo priimti, nei tokio termino nesilaikymo pasekmės. Komisija, priimdama nutarimą, skaičiavo investicijų grąžą pritaikydama 6, proc. Nei vienas iš Metodikoje įtvirtintų koeficientų nenumato kainų viršutinių ribų perskaičiavimo metu koreguojamų dėl perskaičiuojamos investicijų grąžos normos WACC, nes ji fiksuojama visam reguliuojamam laikotarpiui ir perskaičiuojama tik nustatant kainų viršutines ribas, o ne jas perskaičiuojant.

Atsakovas pabrėžė, kad administraciniai teismai negali vertinti ginčijamo nutarimo ekonominio tikslingumo aspektu, todėl pareiškėjo ekonominiai teiginiai dėl investicijų grąžos normos nenagrinėtini.

Palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas apskaičiuojama visam elektros energetikos sektoriui pagal optimalią kapitalo struktūrą, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos komerciniai bankai linkę skolinti nuo 60 iki 70 proc.

Reguliuojami sektoriai laikomi mažiau rizikingais, todėl labiau patraukliais investuotojams, atitinkamai skaičiuojant WACC taikoma vidutinė rizikos palūkanų norma. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių Komisijos atliktos investicijų grąžos normos skaičiavimų pagrįstumą ir teisėtumą.

Komisija jai nustatytą kompetenciją vykdo vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymu ir Metodika, teisės aktai nenumato, kad ji privalo vadovautis ir Vyriausybės patvirtintais valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principais. Vyriausybės nutarimu buvo tik pasiūlyta Komisijai, remiantis patvirtintais principais, parengti ir patvirtinti Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo metodiką, Principų aprašas netaikomas tiesiogiai Komisijai nustatant reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainas.

Pažymėta, kad įstatymu Komisijai suteikta išimtinė kompetencija nustatyti elektros energetikos paslaugos kainos viršutinę ribą ir teismas neturi teisės nurodyti, kokį administracinės procedūros rezultatą viešojo administravimo subjektas turi priimti. Vilniaus apygardos administracinis teismas m. Teismas nustatė, kad Vidutinis kintamumas eurų doleris m.

Komisijos m. O, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 9  straipsniu, 68 straipsnio 5, 9 ir 11 dalimis, Metodikos 5 punktu, Komisijos  m.

O, pakeistas Komisijos m. O, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Metodikos 5 punktu, atsižvelgiant į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus m. O, pakeistas m. O, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 67  straipsnio 2 dalimi, 69 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Metodika, Komisijos  m. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas neginčijo Komisijos teisės nustatyti elektros energijos perdavimo paslaugos kainų viršutinę ribą konkrečiam reguliavimo laikotarpiui, tačiau, pareiškėjo nuomone, Komisijai nesuteikta diskrecijos teisė pratęsti reguliavimo laikotarpį.

Teismas pažymėjo, kad remiantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalies nuostatomis, siekiant nustatyti kitą nei 5 metų reguliavimo laikotarpį, turi būti įgyvendintos dvi sąlygos: 1 Komisijos palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas turi būti motyvuotas; 2 Komisijos sprendimas pradedamas taikyti ne anksčiau, kaip pasibaigus ankstesniam reguliavimo laikotarpiui.

Įstatyme neįtvirtinta, jog keičiamas gali būti tik būsimas reguliavimo laikotarpis. palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas

turbo variantų apžvalgos kriptovaliutos vaidmuo

Šią įstatymo nuostatą aiškinant lingvistiškai, darytina išvada, kad Komisija sprendimu turi teisę pratęsti jau nustatyto reguliavimo laikotarpio trukmę. Teismo vertinimu, toks Komisijos diskrecijos apimties aiškinimas kyla ir iš šiame įstatyme įtvirtinto elektros energijos prieinamumo ir pakankamumo vartotojams už ekonomiškai pagrįstą kainą bei socialiai pažeidžiamų vartotojų grupių teisių ir teisėtų interesų apsaugos principo įgyvendinimo.

Pareiškėjo teigimu, ginčijamas nutarimas dėl reguliavimo periodo yra neteisėtas ir todėl, kad jį priimant nebuvo laikomasi Metodikos 5 punkte įtvirtinto 6 mėnesių termino.

Teismas, atsakydamas į šį argumentą, pažymėjo, kad viena iš Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų sprendimui dėl reguliavimo laikotarpio pakeitimo priimti — tai, kad toks sprendimas turi būti pradedamas taikyti ne anksčiau, nei pasibaigus ankstesniam reguliavimo laikotarpiui; įstatymas nereglamentuoja, per kokį terminą Komisija gali priimti atitinkamą sprendimą. Pažymėta, kad atsakovas neginčija, jog Metodikos 5 punkte palūkanų normos viršutinės ribos pasirinkimas termino šiuo atveju nebuvo laikomasi.

Teismas, atsižvelgdamas į Pažymoje nustatytas aplinkybes ir pateiktus argumentus bei įvertindamas tai, kad Komisija pagal įstatymo nuostatas privalo užtikrinti viešąjį interesą, t. Nagrinėdamas atsakovo argumentus dėl ginčijamo nutarimo atitikimo Viešojo administravimo įstatymo individualiam administraciniam aktui keliamiems reikalavimams, teismas nustatė, kad nutarimas dėl reguliavimo periodo priimtas vadovaujantis, be kita ko, Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus m.

Pagal Komisijos darbo reglamento, patvirtinto Komisijos m.

Galbūt jus domina