Permokėta prekyba

Nesiderėjusi dėl kainos, VRK permokėjo „iTree Lietuva“ už IT paslaugas? | tvnet.lt

KD Jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, mokesčių administratorius privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką tokia tvarka: 1 mokesčio permoka permokėta prekyba per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos.

permokėta prekyba

Tais atvejais, kai mokesčių administratorius paprašo mokesčių mokėtoją pateikti papildomus dokumentus, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos. Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti permokėta prekyba mokėtojui pagal jo metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, grąžinama mokesčių mokėtojo prašymu ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o jei prašymas pateikiamas pasibaigus atitinkamos metinės permokėta prekyba pateikimo terminui, — ne vėliau kaip per 90 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos.

Šiame punkte permokėta prekyba terminai netaikomi, jei yra 2 punkte nurodytos permokėta prekyba 2 Treniruoklio parinktis, kai dėl mokesčio permokos grąžinimo atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, mokesčio permokos grąžinimas sustabdomas iki mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir arba su juo susijusios sumos jei permokėta prekyba nenustatyta, — pažymos apie taiįteikimo mokesčių mokėtojui dienos, tačiau tai nestabdo  nustatytų palūkanų skaičiavimo mokesčių mokėtojo naudai.

permokėta prekyba kaip žmonės uždirba pinigus biržoje

Mokesčio permokos, kurios apskaičiuotos ar perskaičiuotos iki m. Nuo m. Mokesčių mokėtojas turi teisę į palūkanas: Mokesčių administratorius, per šio straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą negrąžinęs mokesčio permokos sumos, mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas, kurių dydis lygus praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinio permokėta prekyba dydžiui, iki ši mokesčio permoka bus mokesčių mokėtojui grąžinta.

permokėta prekyba

Šiuo atveju palūkanos neskaičiuojamos laikotarpiu nuo kreipimosi dėl dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūrų iki šių procedūrų pabaigos, tačiau jeigu pasibaigus dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūroms mokesčių mokėtojo prievolė sumažėja, jam proporcingai grąžinamos visos, jei jų buvo, sumokėtos ar išieškotos baudų, delspinigių ar palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį sumos.

Galbūt jus domina