Pvm pasirinkimo mokestis, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

pvm pasirinkimo mokestis

I-IV —V — Paslaugos aprašas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą, turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už tiekiamą investicinį auksą, pvm pasirinkimo mokestis investicinio aukso pirkėjas yra PVM mokėtojas.

PVM mokestis mokamas

Agentas, PVM mokėtojas, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis investicinio aukso tiekimo sandoryje, turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už savo teikiamas atstovavimo agento paslaugas, jeigu jo atstovaujamas PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą, yra pasirinkęs skaičiuoti PVM už tiekiamą investicinį auksą. PVM mokėtojas, tiekiantis investicinį auksą ar teikiantis atstovavimo agento paslaugas, dalyvaujant investicinio aukso tiekimo sandoryje, apie savo pasirinkimą skaičiuoti PVM turi informuoti mokesčių administratorių, pvm pasirinkimo mokestis pranešimą, kuriame nurodo laikotarpį, iki kurio pageidauja skaičiuoti PVM.

bitcoin kaina skirtingose​​ biržose

Taip pat gali pateikti pranešimą pratęsti pasirinktą PVM skaičiavimo laikotarpį. Pasirinkti skaičiuoti PVM taip pat gali apmokestinamasis asmuo, kitam apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, nuomojantis tam tikrą nekilnojamąjį turtą, parduodantis ar kitaip perduodantis tam tikrus nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus, teikiantis tam tikras finansines paslaugas.

  1. Бринкерхофф подошел к кабинету.

PVM mokėtojas turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM nuo maržos, kai parduoda: 1 kolekcinius ir antikvarinius daiktus, meno kūrinius, kuriuos jis importavo ir už kuriuos nustatyta tvarka buvo apskaičiuotas importo PVM; 2 iš autorių ar jų įpėdinių įsigytus meno kūrinius, kuriuos pvm pasirinkimo pvm pasirinkimo mokestis šie buvo apskaičiavę PVM; 3 iš apmokestinamųjų asmenų kitų negu asmenys, kuriems taikoma speciali apmokestinimo maržos schema įsigytus meno kūrinius, kuriuos parduodami šie asmenys buvo apskaičiavę PVM, taikydami bet kurioje valstybėje narėje meno kūriniams nustatytą sumažintą PVM tarifą.

PVM mokėtojai, tiekiantys žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas PVM įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas žemės ūkio produkcijos pirkėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra, turi teisę pasirinkti specialią apmokestinamojo momento nustatymo tvarką, pagal kurią prievolė apskaičiuoti PVM už jo tiekiamą žemės ūkio produkciją atsiranda, kai sumokamas atlygis už ją.

bot token kaip sužinoti kaip užsidirbti pradinį kapitalą internete

Pageidaujantieji taikyti specialų apmokestinimo momentą turi su prašymu išduoti Specialaus apmokestinimo momento taikymo pažymą FR forma kreiptis į mokesčių administratorių. Specialaus apmokestinimo momento taikymas pagal PVM mokėtojo rašytinį prašymą gali būti atšaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 24 mėnesiams nuo to mokestinio laikotarpio, kurį jis buvo pradėtas taikyti, pradžios.

dolerio eurų fortų pasirinkimo sandoriai

Galbūt jus domina