Galimybių esmė ir samprata.

Vadybos samprata, esmė ir objektas - 1 psl. - Rašto darbas - tvnet.lt

žetonų meistras

Administracinės diskrecijos esmė ir galimybių esmė ir samprata kontrolės galimybės Algimantas Urmonas, Birutė Pranevičienė Santrauka Šiame straipsnyje atskleidžiama diskrecijos samprata bei aptariamos diskrecijos kontrolės galimybės.

Straipsnį sudaro šešios dalys.

Personalo vadybos svarba, samprata, turinys ir pagrindiniai principai Personalo vadybos samprata, pradėta praktikuoti Vakarų šalyse metais, atskleidė naują požiūrį į organizacijoje dirbantį žmogų, jo indėlį į organizacijos veiklos rezultatus ir galimybių esmė ir samprata naujas įmonės konkuravimo galimybes. Darbuotojas buvo pripažintas svarbiu siekiant įmonės verslo strategijos sėkmės ir kuriant jos konkurencinį pranašumą. Galima teigti, kad sėkmingai besivystančios Lietuvos, bendros su užsieniu įmonės vis daugiau dėmesio skiria personalo vadybos problemoms. Ypač akcentuojamos darbuotojų kompetencijos ugdymo, karjeros, motyvavimo, atsakomybės problemos. Derinamas pažangus Vakarų šalių patyrimas su Lietuvoje susiformavusiomis tradicijomis ir aplinka, nes tik tokiu būdu užtikrinamas personalo vadybos efektyvumas.

Pirmojoje dalyje aptariama diskrecijos esmė ir reikšmė demokratinėje valstybėje. Demokratinėje valstybėje kiekviena iš trijų valdžių turi tam tikrą veiksmų laisvę, vadinamą diskrecija, kuri sudaro prielaidas kiekvienai iš valdžių savarankiškai vykdyti savąją funkciją, t.

verslo idėjos papildomos pajamos dvejetainiai opcionai metodas

Tačiau net ir turėdama diskrecijos teisę kiekviena valdžia turi paisyti Konstitucijos, įstatymų ir bendrųjų teisės principų. Antrojoje dalyje aptariama legislatyvinė administracijos diskrecija, atsirandanti dėl tam tikro valdžių funkcijų persipynimo.

Teisėkūros funkcijos perdavimas vykdomajai valdžiai yra susijęs su legislatyvine administracijos diskrecijos teise, kurios praktiškai neįmanoma kontroliuoti, nes Seimo priimti aktai, deleguojantys legislatyvinę diskreciją, dažnai yra deklaratyvūs, todėl vykdančioji institucija gali gana laisvai pasirinkti įstatymo įgyvendinimo veiklos variantus arba netgi ignoruoti Seimo pavedimus.

galimybių esmė ir samprata

Trečiojoje dalyje pateikiama administracinės diskrecijos samprata, kuri skiriasi nuo legislatyvinės administracijos diskrecijos tuo, galimybių esmė ir samprata pirmuoju atveju administracija naudojasi veiksmų laisve, vykdydama savo, kaip vykdomosios valdžios, funkcijas, tuo tarpu antruoju atveju administracija vykdo kvazilegislatyvines funkcijas, ir toms funkcijoms vykdyti jai suteikiama legislatyvinė galimybių esmė ir samprata.

Aptariama administracinės diskrecijos didėjimo tendencija ir iš to kylantys privalumai bei trūkumai. Ketvirtojoje dalyje išryškinamas administracinės diskrecijos ir administracinės savivalės skirtumas.

Penktojoje dalyje pristatoma ultra vires doktrina, leidžianti įvertinti, ar nebuvo piktnaudžiaujama diskrecijos teise.

galimybių esmė ir samprata

Terminas ultra vires lot. Pateikiamos ir atskirai aptariamos 3 ultra vires rūšys: 1 esminė ultra vires substantive ultra vires2 procedūrinė ultra vires procedural ultra vires ir 3 piktnaudžiavimas įgaliojimais abuse of power.

Ligita Šimanskienė, Erika Župerkienė „Darnus vadovavimas. Praktinis vadovas" knygos pristatymas

Šeštojoje dalyje aptariamos administracinės diskrecijos taikymo kontrolės galimybės Lietuvoje. Nagrinėjami administracinių teismų ir Seimo kontrolierių įstaigos įgaliojimai ir galimybės patikrinti internetinės pajamos nuo 20 usd diskrecijos taikymo atvejus.

Autorius: Aurimas Vadyba —procesas, skirtas norimam ir nustatytam tikslui pasiekti.

Pažymima, jog administracinių teismų galimybė patikrinti, ar administracinė diskrecija buvo tinkamai panaudota, ribota, o kartais jie visai neturi tokios galimybės, jeigu teisės aktai, kuriais remdamasi veikė administracija, yra deklaratyvūs, nekonkretūs ir migloti. Tuo tarpu Seimo kontrolierius turi daugiau galimybių nei administracinis teismas nustatyti, ar konkrečiu atveju buvo pažeistos administracinės diskrecijos panaudojimo ribos, tačiau negali įsakmiai nurodyti ištaisyti dėl netinkamų veiksmų atsiradusią žalą — tai galėtų padaryti teismas.

Pilnas tekstas:.

Strategijos ir planavimo, strateginio planavimo samprata, jo esmė 3 2. Starteginio planavimo etapai 4 3. Strateginio planavimo funkcijos 6 3. Įmonės misija ir tikslai, jų reikšmė įmonės veiklai 7 3.

Galbūt jus domina