Apskaitos maklerio paslaugos.

UAB finansų maklerio įmonė

apskaitos maklerio paslaugos finansų makleris yra

Studijų sritis: verslo ir viešoji vadyba Studijų kryptis: finansai Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos bakalauras Studijų trukmė: 4 m. Numatomi studijų rezultatai Programos absolventas žino verslo vadybos pagrindus, metodus ir funkcijas, verslo organizavimo principus, apskaitos apskaitos maklerio paslaugos, finansinių ataskaitų principus ir struktūrą, apmokestinimo principus ir mokesčių sistemą, finansų sistemos, pinigų ir kapitalo rinkų funkcionavimo ypatumus, įmonės ir asmeninių finansų specifiką, finansinių instrumentų savybes, jų privalumus ir trūkumus.

Kiek uždirba DELFI? Paslaugos turtingoms šeimoms. Inžinerinis agentavimas.- vlog 19

Moka atlikti įmonės finansinę analizę, prognozuoti veiklos rodiklius, valdyti įmonės finansus. Geba taikyti finansų valdymo principus, sudaryti įmonių finansines ataskaitas, atlikti pagrindinius audito testus, tvarkyti apskaitą ir apskaičiuoti mokesčius, identifikuoti finansines rizikas, sudaryti ir valdyti investicijų portfelius.

Buhalterinė apskaita — ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir arba finansinei atskaitomybei sudaryti. Reglamentavimas ir taikymas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas nustato apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentus ir registrus bei jų saugojimą, klaidų taisymą, atsakomybę už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą. Šis įstatymas taikomas: ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims; išteklių ir mokesčių fondams, pensijų fondams, investicinių fondams; Lietuvos Respublikos apskaitos maklerio paslaugos įstatyme nurodytiems fondų fondams arba finansinėms priemonėms, kai fondų fondas nesteigiamas; ūkininkų ūkiams; gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, veikiantiems per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje ; užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, esančioms Lietuvos Respublikoje. Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, užsienio ūkio subjektų, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek  Buhalterinės apskaitos įstatymas nenustato kitaip.

Studijų programos skiriamieji bruožai Pirmosios pakopos programa Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos yra unikali programa Lietuvoje, kurioje studijuojantys apskaitos maklerio paslaugos prestižiniam finansininko, apskaitininko darbui tiek finansinėse, tiek nefinansinėse institucijose, ypač finansinių paslaugų centruose, kurių Lietuvoje vis daugėja. Programa apima trijų sričių finansų, apskaitos ir informatikos studijas, todėl studijų metu įgyjami apskaitos ir finansų specialistų su sustiprintomis informacinių technologijų ir sistemų taikymo žiniomis įgūdžiai, formuojamas platus finansinis mąstymas.

Programoje numatytos gilesnės finansų srities studijos ženkliai daugiau finansinių ir apskaitos dalykųtodėl ją baigusieji apskaitos maklerio paslaugos iš karto be apskaitos maklerio paslaugos apmokymo užimti finansininkų, apskaitininkų pareigas įmonėse ir įstaigose, o ateityje siekiantiems tapti auditoriais bus lengviau rengtis kvalifikaciniams egzaminams. Dėl programoje integruojamų informatikos ir švedų kalbos kompetencijų absolventai gali būti reikalingi aktyviai besisteigiantiems skandinavų finansinių institucijų finansinių paslaugų ir kompetencijų centrams.

apskaitos maklerio paslaugos užsidirbti pinigų pasirinkimo strategijoms

Studijos yra nuolatinės. Studijų procesas baigiasi bakalauro darbu. Profesinė praktika numatoma finansų institucijose: komerciniuose bankuose, stambiose finansų įmonėse, finansų maklerio firmose ir t.

apskaitos maklerio paslaugos marina gromova uždarbis internete

Praktika atliekama 12 savaičių. Studijų pabaiga Programa baigiama bakalauro baigiamojo darbo rašymu.

pajamos bitcoinbtcon fraktalų tendencijų linijos

Sėkmingai baigusiems studijas suteikiama verslo vadybos bakalauro kvalifikacija įstojusiems iki m.

Galbūt jus domina